Høysesong for tordenvær

Juli og august er høysesong for tordenvær, har du tatt dine forhåndsregler?

Mange eldre boliger mangler fortsatt overspenningsvern, er du en av dem? Da bør du ettermontere overspenningsvern. Flere forsikringsselskaper gir rabatt på boligforsikringen dersom du har det.

Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget og alt elektrisk utstyr du har tilkoblet mot overspenninger. Vernet plasseres i sikringsskapet og fører overspenningene til jord i stedet for at de fortsetter innover i installasjonen der de forårsaker skade. Når lynet slår ned øker spenningen, ikke bare der lynet slår ned, men i en stor omkrets rundt nedslaget. Dette kan gi store skader på det elektriske anlegg, og i verste fall føre til brann. Brann kan oppstå uker eller måneder etter at den elektriske installasjonen har vært utsatt for overspenninger!

Mange lader elbilen hjemme og den tåler ikke overspenninger særlig godt. Det har vært tilfeller der hele ladesystemet i biler måtte byttes ut etter skader som følge av overspenninger.

ElektroLink anbefaler:

 • Installere overspenningsvern
 • Kjøp finvern
 • Ta ut støpsler ved tordenvær
 • Trekk ut nettverks- og antenneledninger
 • Hold sikringsskapet lukket
 • Hvis sikringene er unormalt varme må du kontakte elektriker

Gode råd etter lynnedslag:

 • Ta kontakt med en elektriker
 • Ta kontakt med forsikringselskap
 • Sjekk indikatoren på overspenningsvernet (hvis du har)
 • Test at alt utstyr fungerer som det skal
 • Støy på radio/TV kan være tegn på skade
 • Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade
 • Kjenn også etter om utstyret er unormalt varmt

Bruk syn, luktesans, hørsel og sunn fornuft.

Ta kontakt med ElektroLink på telefon 52 84 45 80 om du har spørsmål rundt overspenningsvern, eller om du har hatt lynnedslag!